bodrum escort escort bodrum malatya escort escort kayseri
RSS

Osoby odpowiedzialne merytorycznie za poszczególne zadania w projekcie „Era inżyniera. Rozbudowa potencjału rozwojowego Politechniki Poznańskiej”.

 • Pełnomocnik Rektora ds. projektu:

Prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski


 • Zadanie 1: Zarządzanie projektem.

mgr inż. Cezary Konrad Wójcik – koordynator projektu wraz z zespołem zarządzającym


 • Zadanie 2: Przygotowanie, otwieranie i realizacja kierunku Mechatronika.

prof. dr hab. inż. Milecki Andrzej

mgr Sylwia Krajewska


 • Zadanie 3: Przygotowanie, otwieranie i realizacja kierunku Energetyka.

dr hab. inż. Krzysztof Siodła, prof. nadzw. PP

dr inż. Karol Bednarek

dr hab. inż. Leon Bogusławski, prof. nadzw.


 • Zadanie 4: Przygotowanie, otwieranie i realizacja specjalności Transport lotniczy.

prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz

mgr Eugenia Narbuntowicz


 • Zadanie 5: Przygotowanie, otwieranie i realizacja specjalności Silniki Lotnicze.

prof. dr hab. inż. Michał Ciałkowski

dr inż. Agnieszka Wróblewska


 • Zadanie 6: Przygotowanie, otwieranie i realizacja studium podyplomowego "Metody informacyjne w mechatronice".

dr hab. inż. Stanisław Rawicki , prof. nadzw.


 • Zadanie 7: Przygotowanie, otwieranie i realizacja studium podyplomowego "Technika współrzędnościowa i pomiary błędów kształtu".

dr inż. Mirosław Grzelka


 • Zadanie 8: Przygotowanie, otwieranie i realizacja studium podyplomowego "Przemysłowe systemy robotyki i automatyki".

mgr inż. Paweł Szulczyński


 • Zadanie 9: Rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o zajęcia fakultatywne w postaci programów wyrównawczych dla studentów z zakresu matematyki i fizyki.

dr hab. Jacek Goc, prof. nadzw. (fizyka)

Michalina Piechura (fizyka)

dr Marian Liskowski  (matematyka)


 • Zadanie 10: Opracowywanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

dr Liliana Szczuka-Dorna

dr  inż.Lilianna Anioła-Jędrzejak


 • Zadanie 11: Współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (staże i praktyki studenckie).

mgr inż. Renata Skrzypczak


 • Zadanie 12: Utworzenie platformy e-Recruitment

zadanie merytorycznie zrealizowane


 • Zadanie 13: Organizacja warsztatów z zakresu rynku pracy

mgr inż. Ewelina Janke

 • Zadanie 14: Podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej w celu podwyższania jakości nauczania.

prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski

dr hab. inż. Stefan Trzcieliński , prof. nadzw.


 • Zadanie 15: Podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie zarządzania uczelnią.

mgr Krystyna Długosz


 • Zadanie 16: Organizowanie staży i szkoleń w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo – badawczych.

prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski

mgr Joanna Kliś

mgr Bożena Strąk


 • Zadanie 17: Stypendia dla doktorantów, młodych doktorów (postdoców) i profesorów wizytujących.

prof. dr hab. inż. Łodygowski Tomasz

mgr Katarzyna Zawal

Renata Tyrakowska


 • Zadanie 18: Wdrożenie modeli zarządzania jakością na uczelni.

dr hab. inż. Zbyszko Królikowski , prof. nadzw.

mgr inż. Łukasz Grudzień


 • Zadanie 19: Promocja i upowszechnianie projektu.

mgr Marta Kicińska-Nowak